История библиотечного дела Беларуси

Гутковский Николай Макарович / Гуткоўскі Мікалай Макаравіч

Документ

Заглавие

Гутковский Николай Макарович / Гуткоўскі Мікалай Макаравіч

Дата рождения

1886

Место рождения

д. Забелы, Слуцкий уезд, Минская губерния

Даты и названия учреждений образования, которые были окончены

1912 г. – юридический факультет Варшавского университета

Даты и названия мест работы, занимаемые должности

1907-1908 гг. – учитель в поселке Богушевичи Минской губернии,
1914-1918 гг. – юрисконсульт штаба войск Румынского фронта,
1918-1919 гг. ­– один из руководителей Бердянского беженского комитета,
1921-1922 гг. – ученый секретарь Академического центра, юрисконсульт Народного комиссариата просвещения БССР,
1922-1923 гг. – научный сотрудник Института белорусской культуры, преподаватель Белорусского государственного университета,
1924-1925 гг. – сотрудник Постоянного представительства БССР при правительстве СССР, консультант Комиссии законодательных проектов при СНК БССР,
1934-1937 гг. – директор библиотеки Белорусского государственного университета,
1937 г. – директор библиотеки Московского инженерно-экономического института имени Серго Орджоникидзе

Жизненный путь и профессиональная деятельность

Библиографический список работ

1. Падручнік справаводства раённых выканаўчых камітэтаў / [складальнікі: Веразінскі, Яцкоў, Гуткоўскі М. М.]. – Менск [Мінск]: выданне Сакратарыяту Цэнтральнага выканаўчага камітэту Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 1926. – 105 с.
2. Падручнік справаводства сельскіх і местачковых саветаў / [складальнікі: Веразінскі, Яцкоў, Гуткоўскі М. М.]. – Менск [Мінск]: выданне Сакратарыяту Цэнтральнага выканаўчага камітэту Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 1926. – 53 с.
3. Гуткоўскі М. Беларуская праўная тэрміналогія / М. Гуткоўскі. – Мінск : [б. в.], 1927. – 13 с.
4. Гуткоўскі М. М. Афіцыйныя крыніцы заканадаўства БССР / М. М. Гуткоўскі. – Гомель : [б. в, 1927?]. – 12 с.
5. Кадыфікацыя заканадаўства саюзных рэспублік у галіне адміністрацыйнага права / М. Гуткоўскі. – Менск [Мінск : б. в.], 1928. – 19 с.
6. Гуткоўскі М. М. Сістэматычны паказчык (спроба сістэматыкі) заканадаўства Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі за 1919―1928 годы з алфавітна-прадметным паказчыкам і спісам чынных на 1 студзеня 1929 года законаў / М. М. Гуткоўскі. – Менск [Мінск] : выданне Кіраўніцтва спраў СНК і Эканамічнай нарады БССР, 1929. – 263 с.
7. Гуткоўскі, М. Праект сістэмы адміністрацыйнага кодэкса БССР / М. Гуткоўскі. – Менск [Мінск]: выданне Праўлення БДУ, 1930. – С. 145-162.
8. Гуткоўскі М. М. Утварэнне законаў у БССР / М. М. Гуткоўскі. – [Мінск : б. в., 1929?]. – С. 212–228.
9. Гуткоўскі М. Праект сістэмы адміністрацыйнага кодэкса БССР / М. Гуткоўскі. – Менск [Мінск] : выданне Праўлення БДУ, 1930. – С. 145–162.

Литература о жизни и деятельности

1. Николай Макарович Гутковский // Фундаментальная библиотека БГУ: 100 лет на службе университетского образования / сост.: В.Г. Кулаженко, А.В. Бутина, Е.С. Ровдо. – Минск: БГУ, 2021. – С.22-23.
2. Вобраз — 89: літаратурны-крытычныя артыкулы / склад. С. Паўшук; рэдкал.: Н. Пашкевіч [і інш.]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1989. — С. 271—277.
3. Інстытут беларускай культуры / [М. П. Касцюк, П. Ц.Петрыкаў, М. У. Токараў і інш.]; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. — С. 9,177, 180-184.
4. Круталевіч В. А. Юрыдычныя даследаванні // Інстытут Беларускай культуры. Мн., 1993; ЭГБ, т. 3.
5. Ліс А. С. Цяжкая дарога свабоды: Артыкулы, эцюды, партрэты / Арсень Ліс. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — С. 235—236.
6. Саракавік, І. А. Станаўленне і развіццё юрыдычнай навукі і адукацыі ў Беларусі : [для студэнтаў і магістрантаў] / І.А. Саракавік. — Мн.: Перасвет, 2013. — 322, [1] с.
7. Станаўленне адміністрацыйна-канцылярскага падстылю: роля прац Міколы Гуткоўскага / Святлана Богуш // Роднае слова: штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі". – 2014. – № 8. – С. 38-41.

Дата смерти и место захоронения

1938

Цитата

“Гутковский Николай Макарович / Гуткоўскі Мікалай Макаравіч,” История библиотечного дела Беларуси, доступно 24 апреля 2024 г., https://bibdelo.nlb.by/items/show/525